BEDRIJFSVERHAAL OPGETEKEND DOOR ANDRIES GEERARDYN

In de jaren 70 van de vorige eeuw begon Laurits  Madsen, afkomstig uit Denemarken, hier te Brugge een nieuwe zaak : “ Teinture et lavage à neuf “. Deze zaak was gevestigd in de Noordzandstraat 87.

Madsen werd ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 99. Dit nummer is steeds gebleven. Na verloop van tijd kocht Madsen enkele kleine huisjes in de Artoisstraat.(Dicht bij het ’t Zand).  Op die plaats werd een atelier gebouwd in 1903. Dit gebouw bleef in gebruik tot november 1989. De zaak ging verschillende malen in andere handen over. Na Madsen kwam Van Loo,  dan Van Laethem, vervolgend Duchatel die op zijn beurt overliet aan Léon Geerardyn, halfweg 1929. Met hem begon de generatie Geerardyn. Medio 1943 begon Andries Geerardyn als helper bij zijn vader léon. Per 1 oktober 1956 nam hij samen met zijn echtgenote Godelieve  Leuridan de zaak over. Per 1 oktober 1986 kwam Piet Geerardyn als zoon van Andries en Godelieve in de zaak.

Enkele herinneringen uit de pen van Andries Geerardyn.

Wat de uitrusting betreft was het destijds niet veel zaaks, het moest nog allemaal uitgevonden worden, vooral spierkracht was belangrijk, als kind heb ik geweten dat er de zondag tot de middag werd gewerkt. In de oorlogsjaren verfden we veel  legerdekens, daarvan werden er mantels gemaakt.

Samengevat kunnen we zeggen dat vanaf het ontstaan tot en met de oorlogsjaren en de eerste jaren er na, er weinig technische vooruitgang was, het was een ambacht. Na jaren oorlog begon de wederopbouw. Men begon te werken met nieuwe solventen. De droogkuis ( of nieuwkuis, of stomerij, of chemisch reinigen ) kwam op gang.

Ook voor de afwerking ( het strijken en persen ) kwamen er toestellen op de markt. Wat later kwam de automatisatie op gang en er ontwikkelde zich een ware industrie voor de wasserij en nieuwkuis.

Keren we terug  naar Madsen. We pasten ons goed aan en legden ons speciaal toe op kwaliteit en, steeds zoeken naar beter. Zo werd een stevige reputatie opgebouwd. Ik wil hier zeer uitdrukkelijk onderlijnen dat mijn echtgenote, Godelieve een zeer grote rol heeft gespeeld in de opbouw van kwaliteit en reputatie. De ververij was over zijn hoogtepunt heen. Er waren bijna geen ververs meer, uitgestorven. Zelf heb ik ongeveer een dertigtal jaar geverfd .

Ook de opkomst van vele nieuwe vezels en weefsels brachten moeilijkheden met zich mee. Aandacht en plaats was nu uitsluitend voor de nieuwkuis. Aanvankelijk werd gestart met “white-spirit” als vloeistof. Na enkele jaren werd overgeschakeld op perchlooretyleen met alweer andere machines. De veiligheids- en milieureglementeringen werden alsmaar strenger en uitgebreider. Ook het gebouw zelf waar gewerkt werd liet niet toe te organiseren zoals men zou willen en moeten.

Madsen jaren 80

Eind ’86 deed zoon Piet zijn intrede in het bedrijf. Er moest een nieuwe uitbatingsvergunning komen en algauw voelden we aan dat we niet meer zo gewenst waren in de binnenstad. Alles op een rijtje, uitbatingsmoeilijkheden, milieuzaken, moeilijke toegang, gebouw ongeschikt, stadsverkeer en geen perspectieven voor de toekomst. Samen besliste ik met zoon Piet om het oude gebouw te verlaten en een nieuwe vestiging te bouwen op het industrieterrein  “De Blauwe Toren “. Begin november  1989 werd alles verhuisd naar de nieuwe vestiging en op 6 november 1989 kon gestart worden. Op 1 januari 1993 ben ik er mee gestopt na bijna 50 jaar bedrijvigheid.

Andries Geerardyn
December 1993